XI Lubelskie Spotkania z Komiksem

11-12 maja 2019 roku

Organizatorzy

cytadela mpb  
 
Koordynator imprezy:
Marcin Andrys
marcin.andrys@gmail.com