XI Lubelskie Spotkania z Komiksem

11-12 maja 2019 roku

Dojazd

mapka2

Niedziela, 12 maja

Fantastyczne Centrum Kultury
ul. Lwowska 12
20-128 Lublin

Dojazd MPK: 2, 4, 6, 10, 16, 32, 34, 39, 47, 57, 157